Nasza oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tworzenie i aktualizacja polityki rachunkowości, opracowanie planu kont, ,bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ,konsultacje księgowe i podatkowe, ,ewidencję środków trwałych oraz wyposażenia, ,sporządzanie sprawozdań statystycznych dla GUS, ,uzgadnianie sald należności i zobowiązań. Oraz wiele innych!

Obsługa kadrowo-płacowa

Pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac, sporządzanie pasów wynagrodzeń, wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, przygotowanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych przez Pracodawcę [ PIT-4, PIT 11 ], przygotowywanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA), przygotowywanie deklaracji PFRON, przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS, pomoc w organizacji szkoleń BHP, nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.


Prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Ewidencja kosztów i przychodów, ewidencja środków trwałych i wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług, obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli, dokonywanie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Usług dodatkowe

Pomoc w założeniu firmy, przekształceniach firmy, zawieszeniu prowadzenia działalności, pomoc w wyprowadzaniu zaległości księgowych i podatkowych, pomoc w stworzeniu zasad organizacji pracy magazynu, odbiór dokumentów przez naszego przedstawiciela bezpośrednio u Państwa w firmie; przeprowadzenie archiwizacji dokumentów, doradztwo ekonomiczno-prawne, sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych, badanie rynku, sporządzanie pozwów do sądu o zwrot należności, prowadzenie szkoleń, inne usługi związane z prowadzeniem firmy,