Oferta

Oferta

Prowadzenie ksiąg rachunkowych (pełna księgowość)

Księgi przychodów i rozchodów

Ewidencja zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT

Ewidencja przychodu na potrzeby zryczałtowanego podatku dochodowego

Ewidencja środków trwałych i wyposażenia

Sporządzanie raportów kasowych i magazynowych

Naliczanie wynagrodzeń, do 3 pracowników w ramach opłaty za usługi księgowe, powyżej 3 osób

W przypadku umów zleceń i o dzieło

Przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych

Pomoc w rozliczaniu PIT-ów rocznych

Przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych analiz ekonomiczno – finansowych

Opracowywanie wniosków kredytowych

Dojazd do klienta po odbiór dokumentów na terenie miasta

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej osobom fizycznym (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

Pomoc w założeniu spółki prawa handlowego (wypełnianie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków rejestracyjnych itp.)

Cennik

Cennik

od 600,00 zł

od 100,00 zł

od 40,00 zł

od 100,00 zł

bezpłatnie!

cena do uzgodnienia

od 15 zł/os

od 10 zł/os

w ramach usługi

od 25,00 zł

w ramach usługi!

cena do uzgodnienia

cena do uzgodnienia

bezpłatnie!

bezpłatnie gdy zostanie podpisana z nami umowa

bezpłatnie gdy zostanie podpisana z nami umowa